Konsulentydelser

 

Take Care tilbyder

    • vikarløsninger til det pædagogiske og sundhedsfaglige område,
    • konsulentydelser inden for arbejdet med sygefravær,
    • en færdig handleplan efter et kritisk tilsynsbesøg.

Sygefravær og arbejdsmiljø

Vi har stor erfaring i nedbringelse af sygefravær og forbedring af arbejdsmiljøet. Er din virksomhed kørt fast i hamsterhjulet med en opadgående kurve i sygefravær, som er svær at knække er det vigtigt at få taget hånd om det.

Med vores model opnår man flere fordele, da arbejdsmiljø og sygefravær unægtelig hænger sammen. Det er ikke umiddelbart svært at nedbringe fraværet på den korte bane, men hvordan sikrer man at det holder på den langebane og forbliver lavt og man har glade medarbejdere der trives.

Det er dyrt at have et højt sygefravær og derfor skal man se det som en god investering i sin virksomhed, da man opnår en kæmpe besparelse på den længere bane.

Vores model tager udgangspunkt i de udfordringerne som medarbejderne oplever. Ved at lave en gennemgribende analyse af fraværet og derefter sammen med medarbejderne få italesat udfordringerne og give dem ejerskab i processen får man skabt en kultur, hvor man kan tale højt om sygefraværet og sammen finde løsningerne til at få det nedbragt.

kritisk tilsyn

Har din organisation haft besøg af et tilsyn og fået en varsling om påbud eller forbud kan det være uoverskueligt, hvordan man skal varetage opgaven. Med hjælp fra Take Care har du mulighed for, at koncentrere dig om kerneydelsen og overlade arbejdet med tilsynet til os.

Vi har stor erfaring i netop dialogmøder, udfærdigelse af handleplaner og iværksættelse af de processer der skal til for at komme i mål.

Ofte er der meget korte deadlines og derfor er en hurtig indsats at fortrække. Ofte er det muligt inden man får påbuddet at få iværksat de indsatser det kræver og derved undgå påbuddet.

Vi har skræddersyede handleplans modeller som tager udgangspunkt i indsats, ansvar, udmøntning, opsætning af målepunkter og effekt evaluering af indsatserne.

Dette både indenfor det Sociale tilsyn, Styrelsen for patientsikkerhed, Arbejdstilsyn eller fødevarestyrelsen.

Tøv ikke med at tage fat i os,  da det ofte handler om at være proaktiv.

Ring eller skriv

Telefon: +45 24 23 85 83
E-mail: torben@takecarevikar.dk