Take Care

 

Take Care tilbyder

  • vikarløsninger til det pædagogiske og sundhedsfaglige område,
  • konsulentydelser inden for arbejdet med sygefravær,
  • en færdig handleplan efter et kritisk tilsynsbesøg.
Bestil vikarBliv selv vikar

pædagogisk og sundhedsfagligt vikarbureau

Take Care er et pædagogisk/sundhedsfagligt vikarbureau indenfor børn/unge på døgninstitutioner, bosteder for voksne med fysisk/psykisk funktions nedsættelser, plejehjem, demensplejen og psykiatrien. Ligeledes yder vi bostøtte til §85 borgere i egen bolig.

Vores vikarer er pædagoger, pædagogmedhjælpere, social- og sundhedsassistenter social- og sundhedshjælpere mm.

Vores berettigelse kalder på kvalitet og professionalisme. Vores vikarer er klædt på til opgaverne inden for service og sundhedsloven. Vi yder et højt serviceniveau gennem tæt dialog for at dække kundens behov bedst muligt.

Vi forsøger så vidt muligt at tilbyde de samme vikarer som bliver kendte med opgaveløsningen i forhold til Jeres kerneopgave.

Vi er fleksible i opgaveløsningen og går altid et ekstra skridt for at finde den optimale løsning.

Vores Vision er vi vil gøre en forskel ved at blive Jeres foretrukne samarbejdspartner.

Kvalitet og professionelle pædagogiske ydelser

Vores store stab af dygtige vikarer dækker alle opgaver inden for både normal- og specialområdet.

Take Care leverer professional vikarbistand på det pædagogiske område – både inden for normal- og specialområdet. Vi bestræber os på at have en solid stab af erfarne medarbejdere som kan træde til med kort varsel.

Vi har en stab af tværfagligt uddannede medarbejdere som leverer professionelt alt efter behov.

Professionel hjælp til pleje og omsorg

Vores sundhedspersonale er klar, når I har behov for hjælp til pleje af ældre, syge, handicappede og psykiatriske patienter.

For at sikre borgernes og medarbejdernes trivsel ligger det os på sinde at hjælpe når behovet opstår. Take Care ved at mangel på medarbejdere kræver store ofringer og for vores medarbejdere er det blevet en livsstil at gøre en forskel med levering af kvalitet og professionalisme.

Konsulentydelse

med fokus på optimering

Take Cares konsulentafdeling yder bistand til optimering af sygefravær. Vi har stor erfaring med netop trivsel og sygefravær og derfor naturligt at yde bistand.

Sygefravær er dyrt for virksomheden og trivslen ved medarbejderne som ofte går ud over borgerne. Vi har udviklet et færdigt koncept til netop dette arbejde. Ofte ser vi et fald i sygefraværet når vi begynder at arbejde med det, men udfordringen er hvordan sikrer virksomheden at faldet sikres på lang sigt.

Dette bistår vi med gennem konceptet som handler om afdækning, temadage, forslag til mulige tiltag samt opfølgning og coaching til lederne med konkret handleanvisning.

 

Konsulentbistand

når tilsynet har givet kritisk tilbagemelding om påbud eller skærpet tilsyn

Har Jeres tilbud fået påbud eller forbud er der stadig hjælp at hente. For Take Care handler det om at vise kvalitet og professionalisme hvor vi kommer og hjælper Jer i gang. Det kræver konkrete handleplaner og anvisninger. Udfordringen er ofte hvordan virksomheder sikrer at tiltagene virker på den lange bane og hvordan sætter man mål op som kan måle effekten på de tiltag der i iværksættes.

Take Care har uddannede forbedringsagenter som laver specifikke mål og effektevalueringer hvor vi efter dialogmøderne med tilsynene ofte kommer igennem processen i samarbejde.

Tag fat på Take Care

hvis du har brug for vikarløsninger til det pædagogiske og sundhedsfaglige område
Bestil vikarBliv selv vikar